ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Σ.

     Με το αυτοτελές πόνημα «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» ολοκληρώνεται η τριλογία του διαπρεπούς Νομικού και Συμβούλου του Π.Ι.Σ., δρα Χάρη Πολίτη, η σχετική με τη νομική «επένδυση» του πολυσύνθετου ιατρικού έργου.

     Μακρά θητεία στα καθημερινά προβλήματα του ιατρικού κόσμου και βαθύτατη νομική παιδεία, είναι τα κύρια εργαλεία, με τα οποία ο δρ. Χάρης Πολίτης επιχειρεί και επιτυγχάνει τη σαφή και πλήρη ενημέρωση των λειτουργών της κορυφαίας των ανθρωπιστικών επιστημών μέσα από δαιδαλώδεις διαδρομές δυσκατάληπτων, για τον μη ειδικό, Νομικών Κειμένων τις οποίες ευθειάζει και συντέμνει η χαρισματικότητα του νου και του λόγου, προσφέροντας, ταυτόχρονα, πολύτιμο βοήθημα και στη δική του επιστήμη.

     Βαθύς γνώστης όλων των προγενέστερων νομοθετημάτων με το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, που κυρώθηκε με το Νόμο 3418/2005, διαχέει πνεύμα προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ιατρών και των ασθενών, καθώς και νεόφερτων εννοιών και ορισμών κοινωνικής και επιστημονικής στόχευσης, ώστε να αποτελεί πόνημα ευρύτατης κοινωνικής, νομικής και ιατρικής αποδοχής.

     Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας δεν αποσκοπεί να υποκαταστήσει, σαν πηγή δικαίου, τα διαλαμβανόμενα στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα, αλλά, αντίθετα να προσφέρει στην εφαρμογή τους θεσπίζοντας εύχρηστους κανόνες της άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος.

     Ο Π.Ι.Σ. είναι ιδιαίτερα υπερήφανος του προσφέρει δωρεάν στα μέλη του το χρησιμότατο αυτό σύγγραμμα και ευχαριστεί θερμά τον καταξιωμένο και πολυγραφότατο συγγραφέα του Χάρη Πολίτη και εύχεται όπως ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας αποτελέσει τη «λυδία λίθο», με την οποία θα κριθεί η επάρκεια της ενημέρωσης και η δέουσα συμπεριφορά των λειτουργών της επιστήμης μας.

Δρ. Εμμ. Γ. Καλοκαιρινός
Πρόεδρος Π.Ι.Σ.