ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
[Οι αριθμοί αναφέρονται σε άρθρα του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας]

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Α

Αγγελίες γιατρού 17
Άδεια άσκησης επαγγέλματος, προσωρινή ανάκληση άδειας 36
Αθέμιτος ανταγωνισμός 21
Αιμοδοσία 33
     Αιμοδότη ασφάλεια 33
     Ανωνυμία δότη και λήπτη 33
     Γνωστοποίηση κινδύνων 33
     Εθελοντική, μη αμειβόμενη 33
     Μέριμνα αιμοδότη, αιμολήπτη 33
Αισθητικές επεμβάσεις 11
Αίτηση για ιατρική γνωμάτευση, πιστοποιητικό 5
Αλήθειας καθήκον προς ασθενή 11
Αμέλεια ιατρική [βλ. ανάλυση σε 2 παρ. 3]
Αμοιβή γιατρού 19
     Δικαίωμα λήψης από εργοδότη 19
     Εικονικοί μεσάζομεντες πελάτες 19
     Λεπτότητα, διακριτικότητα 19
     Μειωμένη αμοιβή 19
     Συναλλαγή γιατρού και άλλου λειτουργού υγείας 19
     Υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα 19
     Χωρίς αμοιβή 19
Ανάγκη έκτακτη 9
Αναγνώριση ορίων επαγγελματικών ικανοτήτων γιατρού 10
Ανακαλύψεις γιατρού 27
Ανακοινώσεις δημόσιες 17
Ανακοίνωση επιστημονική 27
Αναπαραγωγή ανθρώπινη, ιατρική υποβοήθηση 30 (βλ. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή)
Αναφορά εταιρείας που χρηματοδότησε έρευνα 27
Αναφορά συνεργατών σε επιστημονικές ανακοινώσεις 27
Ανεξαρτησία γιατρού 3, 4
Ανηλίκου συναίνεση 12
Ανηλίκου ωριμότητα 12
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια ψυχικά ασθενών 28
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων σεβασμός 16
Ανταγωνισμός αθέμιτος 21
Αντάλλαγμα για μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων, απαγόρευση 32
Αντιλήψεις ασθενή 8
Αξίες, θεμελιώδεις, πνευματικές, ηθικές και έρευνα 24
Αξιοπρέπεια ανθρώπινη 2,
     Ψυχικά ασθενών 28
     Στο τέλος της ζωής 29
Αξιοπρέπεια γιατρού 2, 18
Απαγόρευση γιατρών να διατηρούν φαρμακεία, οδοντιατρεία 6
Απάτη και συναίνεση 12
Απειλή 2
Απειλή και συναίνεση 12
Αποκατάσταση υγείας 1, 2
Αποκλεισμός κοινωνικός 16
Απόπειρα αυτοκτονίας 12
Απόρρητο ιατρικό 13 (βλ. και Ιατρικό απόρρητο)
Απόρρητο ιατρικό και μεταμοσχεύσεις 32
Αποτελεσματικότητα 4
Αποφάσεις στο τέλος της ζωής 29 (βλ. Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής)
Άριστες σχέσεις με συναδέλφους 21
Άρνηση συμμετοχής ασθενή σε μελέτη με νέα φάρμακα 25
Άρση ιατρικού απορρήτου 13
Αρχεία ιατρικά 14 (βλ. και Ιατρικά Αρχεία)
Ασθένεια σοβαρή σε παιδί, ιατρική υποβοήθηση αναπαραγωγής 30
Ασθενείς ασφαλισμένοι 20
Ασθενείς με χρόνια νοσήματα, εκπαίδευση 23
Ασθενή αντιλήψεις, πεποιθήσεις 8
Ασθενή εκμετάλλευση εμπιστοσύνης 8
Ασθενής 1
     εκπαίδευση, συμβολή στην 23
     Εμπιστοσύνη, σεβασμός 8
     Θάνατος και απόρρητο 13
     Κατάχρηση εμπιστοσύνης 17
     Όφελος 25
     Υποχρεώσεις γιατρού προς αυτόν 9
     Παράδοση σε άλλο γιατρό 8
     Παραπομπή σε ειδικό γιατρό 9
Άσκηση ιατρικής, εξομοίωση έμμισθης ή τιμητικής θέσης 6
Ασυμβίβαστα γιατρού 6, (βλ. και Κωλύματα γιατρού)
Ασφάλεια 4
Ασφάλεια Αιμοδότη 33
Ασφαλισμένοι ασθενείς 20
Άτομα με χρόνια νοσήματα 16
     σε ιδρύματα 16
     σε φυλακές 16
     τρίτης ηλικίας 16
Αυτοκτονίας απόπειρα 12
Αυτονομία ανθρώπων ψυχικά ασθενών 28
Αφαίρεση άδειας επαγγέλματος 24

[αρχή σελίδας]

Β

Βασανιστήρια 2
Βεβαιώσεις Ιατρικές 1
Βελτίωση παρεχόμενης φροντίδας 4
Βιβλία επαγγελματικά και ιατρικό απόρρητο 14
Βιοϊατρική έρευνα μη θεραπευτική 26
Βλάβη γιατρού, δικαίωμα σε αποκατάσταση 36
Βοήθεια προς συναδέλφους
Βούληση ανθρώπου με ψυχικές παθήσεις

[αρχή σελίδας]

Γ

Γενετικής ταυτότητας προστασία 34
     (βλ. Προστασία γενετικής ταυτότητας)
Γενικές Συνελεύσεις Ιατρικών Συλλόγων, συμμετοχή γιατρού 35
Γιατρός φορέας μεταδοτικής νόσου 2
Γιατρού τιμή 2
Γνωματεύσεις ιατρικές 5
Γνωστοποίηση πορίσματος προς θεράποντα γιατρό μετά από παραπομπή 22

[αρχή σελίδας]

Δ

Δεξιότητες γιατρού 3
Δεοντολογίας πλαίσιο και κοινωνική ασφάλιση 20
Δήλωση υπεύθυνη για τήρηση κανόνων ανακαλύψεων 27
Δημόσια επίκριση κατά συναδέλφων 21
Δημόσια υπηρεσία ελέγχου και απόρρητο 13
Δημόσιες ανακοινώσεις 17
Δημόσιες συζητήσεις, συμμετοχή 17
Δημοσιεύματα και διαφήμιση 17
Δημοσίευση επιστολών ή δηλώσεων 17
Δημοσιοποίηση ανακαλύψεων στο ευρύ κοινό 27
Δημοσιότητα ανακαλύψεων 27
Διάγνωση 1
Διαγνωστικές μέθοδοι νέες 25
Διαγνωστική μέθοδος 3
Διαδίκτυο, παρουσία γιατρών 18
     Αξιοπρέπεια, ευπρέπεια 18
     Παραπλάνηση κοινού 18
     Πληροφορίες ακριβείς, αντικειμενικές 18
     Πληροφορίες για συμβάσεις, ταμεία 18
     Συγκριτική εκτίμηση πτυχίων 18
Διακοπή παροχής υπηρεσιών 9
Διακοπή τεχνητή κύησης 31
Διάκριση, διακριτική μεταχείριση ασθενών 2, 16
Διανομή φυλλαδίων 17
Διαστάσεις πινακίδων 17
Διάταξη καταργητική 37
Διαφήμιση 17
     Διαφημιστικά έντυπα 17
     Διαφημιστικές πινακίδες, επιγραφές 17
     Ενημέρωση κοινού 17
     Κατάχρηση εμπιστοσύνης ασθενών 17
     Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρουσία 17
     Παραπλάνηση κοινού 17
     Παρουσία στο διαδίκτυο (βλ. διαδίκτυο)
     Συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις 17
Διαφοροποιήσεις, εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές 4
Διαφώτιση ασθενή (βλ. ενημέρωση ασθενή)
Διδακτικές ικανότητες γιατρού, ανάπτυξη 23
Διεθνής εφαρμογή μεθόδου 24
Διεξαγωγή ιατρικού συμβουλίου 22
Διεπιστημονική ομάδα 10
Διεπιστημονικότητα 10
Δικαίωμα γιατρού σε αποκατάσταση 36
Δικαστική Συμπαράσταση 1
Δυνατότητες, εξάντληση 9

[αρχή σελίδας]

Ε

Εθελοντική αιμοδοσία 33
Εθνικό Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας 36
Εθνικότητα 2
Ειδικότητα γιατρού 9 
Εικονικοί μεσάζοντες πελάτες 19
Εκμετάλλευση εμπιστοσύνης ασθενή 8
Εκπαίδευση
     Άλλων γιατρών, φοιτητών 23
     Ασθενών με χρόνια νοσήματα 23
     Ασθενών, συμβολή γιατρού 23
     Γιατρού 3
     Δια βίου 10
     Διαδικασία 23
     Συνεχιζόμενη 10
Έκτακτη ανάγκη 9
Ελευθερία
     Ανθρώπου με ψυχικές παθήσεις 28
     Γιατρού 3
Έμβρυο, παρέμβαση σε 30
Εμπιστοσύνη 8
     Η ιατρική ως σχέση 8
     Κατάχρηση ασθενών 17
     Εκμετάλλευση ασθενή 8
     Έμβρυο, παρέμβαση 30
     Ενδείξεις, ιατρική επιστήμη 3
     Ενημέρωση
     Ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες 28
     Ασθενή 11, 12
     Άτομα που δε θέλουν ενημέρωση 11
     Ειδικές επεμβάσεις 11
     Έλλειψη ικανότητας προς συναίνεση 11
     Καθήκον αλήθειας 11
     Κοινού, κοινής γνώμης 17
     Λήψη αποφάσεων ασθενή 11
     Περιεχόμενο 11
     Πρόσωπα που δεν μπορούν να συναινέσουν 11
     Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 30
     Υποχρέωση 11
Ενημέρωσης και εκπαίδευσης δια βίου υποχρέωση 10
Ενημέρωση κοινής γνώμης 17
Εντολή για παρακλινικές εξετάσεις 1
Έντυπα διαφημιστικά 17
Επάγγελμα ιατρικό 1
Επαγγελματικά βιβλία και ιατρικό απόρρητο
Επαγγελματικές μελέτες γιατρού 27
Επαγγελματικές οργανώσεις, συμμετοχή γιατρού 16
Επαγγελματική ευπρέπεια και διαδίκτυο 18
Επαγγελματική συνείδηση γιατρού 21
Επαγγελματική συνεργασία 10
Επαφή με συνάδελφο 21
Επείγοντα περιστατικά 9
Επεμβάσεις αλλαγής φύλου 11
Επιγραφές διαφημιστικές 17
Επιθυμία ατόμων να μην ενημερωθούν
Επιθυμίες ασθενή στο τέλος της ζωής 29
Επίκριση κατά συναδέλφων 21
Επιστήμης ιατρικής κανόνες 2
Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ιατρικό απόρρητο 14
Επιστημονικές οργανώσεις, συμμετοχή γιατρού 16
Επιστημονική ανακοίνωση 27
Επιστημονική ανεξαρτησία γιατρού 3
Επιστημονική έρευνα 3
Εποπτεία σε βοηθούς για τήρηση απορρήτου 13
Έρευνα βιοϊατρική
     Αναφορά συνεργατών 27
     Βιοϊατρική μη θεραπευτική 26
     Δημοσιότητα ανακαλύψεων 27
     Διακοπή έρευνας 26
     Έλλειψη συναίνεσης 24
     Επιστημονική 3
     Ιατρική 24
     Πειραματική μέθοδος 24
     Προϋποθέσεις 24, 26
     Συναίνεση 24
     Υπεύθυνοι βιοϊατρικών περιοδικών 27
Ερευνητής 26
Ευθανασία (βλ. Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής 29)
Ευπαθείς ομάδες 16
Ευπρέπεια κατά τη διεκδίκηση αμοιβής 19
Ευχαριστήρια προς γιατρούς 17
Εχεμύθεια 13

[αρχή σελίδας]

Ζ

Ζωή
     Προσωπική, οικογενειακή ασθενή 8
     Σεβασμός 2

[αρχή σελίδας]

Η

Ηθικές αξίες 24
Ηθική ανεξαρτησία γιατρού 3, 4
Ηλεκτρονική ή μη μορφή ιατρικών αρχείων 14
Ηλικία, αρχή μη διάκρισης 2

[αρχή σελίδας]

Θ

Θάνατος ασθενή και απόρρητο 13
Θεμελιώδεις ελευθερίες
     Πνευματικές αξίες 24
     Ψυχικά ασθενών 28
Θεραπευτικές μέθοδοι νέες 25
Θεραπευτική μέθοδος 3
Θετά τέκνα, 1
Θετοί γονείς 1
Θρησκεία, αρχή μη διάκρισης 2

[αρχή σελίδας]

Ι

Ιατρικά Αρχεία 14
     Απαγόρευση πρόσβασης σε τρίτους 14
     Δικαίωμα πρόσβασης ασθενή 14
     Κλινικές, νοσοκομεία 14
     Κρίσεις, σχόλια για ασθενείς 14
     Περιεχόμενο 14
     Υποχρέωση γιατρού τήρησης αρχείου 14
     Χρόνος υποχρεωτικής φύλαξης 14
Ιατρικά Πιστοποιητικά 1, 5
     Αίτηση ασθενή ως προϋπόθεση 5
     Αναληθή πιστοποιητικά, πειθαρχικό αδίκημα 5
     Ίδιο κύρος εξωνοσοκομειακών με Ν.Π.Δ.Δ. 5         
     Παράδοση στον αιτούντα 5
     Υποχρέωση αναγραφής σκοπού 5
     Ιατρικά Συμβούλια 22
Ιατρικά Συμβούλια 22
     Ανάγκη πρόσκλησης ειδικού γιατρού 22
     Απόσυρση γιατρού 22
     Γνωστοποίηση σε συναδέλφους πορίσματος 22
     Ελευθερία επιλογής ασθενή 22
     Θεράπων ιατρός, δεν μπορεί να γίνει καταρχήν 22
     Ορισμός ημέρας, ώρας 22
     Πληροφόρηση ασθενή 22
     Σύμβουλος επιλογής γιατρού 22
Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής 29
     Ανακούφιση πόνων ασθενή 29
     Επιθυμίες ασθενή 29
     Νομική δικαιολόγηση επίσπευσης θανάτου 29
     Παρηγορητική αγωγή 29
Ιατρικές βεβαιώσεις 1
Ιατρικές γνωματεύσεις 5, βλ. και Ιατρικά Πιστοποιητικά
Ιατρικές εταιρείες 4
Ιατρικές πράξεις 4
Ιατρική αμέλεια [βλ. ανάλυση σε 2 παρ. 3]
Ιατρική αμοιβή 19 (βλ. Αμοιβή γιατρού)
Ιατρική επιστήμη 3
Ιατρική έρευνα 24
Ιατρική πράξη 1
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 30
     Αποφυγή μετάδοσης ασθένειας 30
     Άρνηση εφαρμογής στη διαδικασία 30
     Ενθάρρυνση προσφυγής σε μεθόδους 30
     Κλωνοποίηση ως μέθοδος αναπαραγωγής 30
     Παρέμβαση στο έμβρυο 30
     Πληροφόρηση 30
Ιατρικής επιστήμης κανόνες 2
Ιατρικό απόρρητο 13
     Ανωνυμία δότη και λήπτη σε αιμοδοσία 33
     Ανωνυμία δότη και λήπτη σε μεταμοσχεύσεις 32
     Άρση απορρήτου 13
     Αυστηρή τήρηση εχεμύθειας 13
     Δηλώσεις προς ληξιαρχείο 13
     Δημόσια υπηρεσία ελέγχου, επιθεώρησης, πραγματογνωμοσύνης 13
     Διαφύλαξη έννομου συμφέροντος 13
     Εκπλήρωση νομικού καθήκοντος 13
     Επαγγελματικά βιβλία 14
     Επιστημονικές δημοσιεύσεις 14
     Θάνατος ασθενή 13
     Κατάσταση ανάγκης, άμυνας 13
     Μολυσματικές νόσοι 13
Ιατρικό επάγγελμα 1
Ιατρικό Συμβούλιο 7
Ιατρικό σφάλμα [βλ. ανάλυση σε 2 παρ. 3]
Ιατρικοί Σύλλογοι 4
Ιατρικοί Σύλλογοι,
     Έγκριση για άσκηση σε περιφέρεια άλλου Συλλόγου 7
     Έγκριση πινακίδων 17
     Οικονομικές υποχρεώσεις γιατρών 35
     Προσφυγή γιατρών 21
     Σχέσεις γιατρών με αυτούς 35
     (βλ. Σχέση γιατρού προς Ιατρικό Σύλλογο)
Ιατρός ερευνητής 26
Ιδιώτες γιατροί 5
Ικανότητα προς συναίνεση 12
Ιπποκράτους όρκος 2
Ισότητα σε πρόσβαση υπηρεσιών υγείας 4
Ιστοσελίδες γιατρών 18
Ιστών μεταμοσχεύσεις 32

[αρχή σελίδας]

Κ

Καθήκον αλήθειας προς ασθενή 11
Καθήκοντα και υποχρεώσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 20
Καθηκόντων σύγκρουση 15
Κανόνες ιατρικής επιστήμης 2, 3, 10
Κανονισμός κοινωνικής ασφάλισης 20
Καταργητική διάταξη 37
Καταστροφή μαζική, υποχρεώσεις γιατρού 9
Κατάχρηση εμπιστοσύνης ασθενών 17
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 24
Κίνδυνος ζωής ή υγείας ασθενή 7, 9, 12
Κλινική έρευνα με νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους 25
     Άρνηση συμμετοχής ασθενή 25
     Αυστηρή τήρηση κανόνων 25
     Νέα φάρμακα, μελέτες 25
     Όφελος ασθενή υπερτερεί επιστημονικής γνώσης 25
     Προϋποθέσεις 25
Κλωνοποίηση ως μέθοδος αναπαραγωγής 30
Κοινής γνώμης ενημέρωση 17
Κοινότητα, κοινωνία και γιατρός 16
Κοινωνική ασφάλιση, άσκηση ιατρικής 20
Κοινωνική θέση, αρχή μη διάκρισης 2
Κοινωνικό στίγμα 16
Κοινωνικός αποκλεισμός 16
Κοσμητικές επεμβάσεις 11
Κύησης τεχνητή διακοπή 31
Κυρώσεις πειθαρχικές 35, 36 (βλ. και Πειθαρχικές κυρώσεις)
Κωλύματα γιατρού 6
     Αξιοπρέπεια γιατρού 6
     Εξομοίωση άλλης έμμισθης ή τιμητικής θέσης 6
     Οδοντιάτρου δίπλωμα 6
     Συμμετοχή σε επιχειρήσεις φαρμάκων, υγειονομικού υλικού 6
     Φαρμακοποιού δίπλωμα 6

[αρχή σελίδας]

Λ

Λειτούργημα, η άσκηση της ιατρικής ως 2

[αρχή σελίδας]

Μ

Μαζική καταστροφή, υποχρεώσεις γιατρού  9
Μέθοδοι ιατρικής επιστήμης 3
Μελέτες
     Επαγγελματικές γιατρού 27
     Κλινικές, νέα φάρμακα 25
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
     Προστασία γιατρού 17
     Ψυχικά ασθενείς 28
Μεταδοτική νόσος γιατρού 2
Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων 32
     Αντάλλαγμα, απαγόρευση 32
     Προστασία ανωνυμίας δότη, λήπτη 32
     Υποχρέωσης ενθάρρυνσης 32
Μετανάστες, φροντίδα 16
Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα 26

[αρχή σελίδας]

Ν

Νέα φάρμακα, κλινικές μελέτες 25
Νεαρά άτομα 16
Νομική δικαιολόγηση, δεν αποτελεί η επιθυμία ασθενή να πεθάνει 29
Νομική ισχύς ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων 5
Νοσηλευτές
     Κατανομή αρμοδιοτήτων 21
     Σχέσεις γιατρού 21
Νόσος μεταδοτική γιατρού 2

[αρχή σελίδας]

Ο

Οδοντιατρεία 6
Οικείοι 1
Οικογενειακή ζωή ασθενή 8
Οικονομικές υποχρεώσεις γιατρού προς Ιατρικό Σύλλογο 35
Ομάδα 10
Ομάδες ευπαθείς 16
Οργάνων μεταμοσχεύσεις 32
Οργανώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές, συμμετοχή γιατρού 16
Όρια επαγγελματικών ικανοτήτων γιατρού 10
Ορισμοί  1
Όρκος Ιπποκράτη 2
Όφελος ασθενή έχει προτεραιότητα της επιστημονικής γνώσης 25

[αρχή σελίδας]

Π

Παιδιά προβληματικών οικογενειών 16
Παιδιών απόκτηση, ιατρική υποβοήθηση 30
Παράδοση ασθενή σε άλλο γιατρό 8
Παρακλινικές εξετάσεις, εντολή 1
Παραπλάνηση κοινού σε θέματα υγείας 17
Παραπομπή ασθενή σε ειδικό γιατρό 9
Παρέμβαση σε έμβρυο 30
Παρέμβαση σε προσωπική, οικογενειακή ζωή ασθενή 8
Παρουσία γιατρών σε διαδίκτυο 18
Παροχή υπηρεσιών
     Διακοπή 9
     Πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας φροντίδας 1
     Χωρίς αμοιβή 19
Παύση άσκησης λειτουργήματος και απόρρητο 13
Πειθαναγκασμός ψυχικά ασθενών 28
Πειθαρχικές κυρώσεις
     Γενικά 36
     Εθνικό Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας 35
     Ιατρικά πιστοποιητικά, αναληθή 5,
     Παράβαση υποχρεώσεων προς Ιατρικό Σύλλογο 35
     Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 35
Πείρα γιατρού 3
Πειραματική μέθοδος 24
Πειραματική μέθοδος 3
Πεποιθήσεις ασθενή 8
Περιοδικών βιοϊατρικών υπεύθυνοι 27
Περιστατικά επείγοντα 9
Περιφέρεια Iατρικού Συλλόγου 7
Πινακίδες
     Διαστάσεις 17
     Διαφημιστικές 17
     Ομοιόμορφες 17
Πιστοποιητικά ιατρικά 1, 5
Πλάνη και συναίνεση 12
Πλανοδιακή άσκηση ιατρικής 7
Πληροφόρηση ασθενή ή οικείων από θεράποντα ιατρό για ιατρικό συμβούλιο 22
Πληροφορίες ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές στο διαδίκτυο 18
Ποιότητα 4
Πολιτική ιδεολογία 2
Πόνος, ανακούφιση 2
Πόροι, ίση κατανομή 4
Πραγματογνωμοσύνη και απόρρητο 13
Προμήθεια πελατών με ποσοστά 19
Πρόσβαση ίση σε υπηρεσίες υγείας 4
Πρόσκληση ειδικού γιατρού 22
Προστασία γενετικής ταυτότητας 34
     Σκοποί πολιτικοί ή στρατιωτικοί, απαγόρευση 34
     Σκοποί, προληπτικοί, διαγνωστικοί, θεραπευτικοί 34
Προστασία υγείας ασθενή, προτεραιότητα 9
Πρόστιμο 36
Πρόσφυγες, φροντίδα 16
Προσφυγή γιατρού προς όργανα 21
Προσωπική ζωή ασθενή 8
Προσωπικό λοιπό υγειονομικό, κατανομή αρμοδιοτήτων 21
Προσωπικό υγειονομικό, σχέσεις 21
Προσωπικότητας σεβασμός και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 30
Προσωρινή ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος 36
Προϋποθέσεις για κλινικές μελέτες με νέα φάρμακα 25
Προϋποθέσεις ιατρικής έρευνας 24
Προϋποθέσεις συναίνεσης ασθενή 12

[αρχή σελίδας]

Σ

Σεβασμός
     Ανθρώπινης αξιοπρέπειας 2, 15, 16
     Ανθρώπινης ζωής 2, 15
     Ανθρωπίνων δικαιωμάτων 16
     Η ιατρική ως σχέση 8
     Σε προσωπικότητα και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 30
Σεξουαλικός προσανατολισμός 2
Σπουδές γιατρού 3
Συγγενείς, 1
Σύγκρουση καθηκόντων 15
Σύγχυση, παραπλάνηση κοινού 17
Συζητήσεις δημόσιες, συμμετοχή 17
Σύζυγοι 1
Συμβουλευτική υποστήριξη 1
     Σε τεχνητή διακοπή κύησης 31
Συμβουλή συναδέλφων 10
Συμβούλια Ιατρικά 22 (βλ. Ιατρικά Συμβούλια)
Σύμβουλος γιατρός δε γίνεται θεράπων 22
Σύμβουλος επιλογής γιατρού 22
Συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις 17
Συμμετοχή σε επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις 16
Συμπαράσταση Δικαστική 1
Συμπεριφορά
     Έναντι συναδέλφων 21
     Εξευτελιστική ή απάνθρωπη 2
Συμφέρον ασφαλισμένων ασθενών 20
Συναδελφικότητας καθήκον, δεν παραβιάζεται με προσφυγή σε όργανα 21
Συνάδελφοι,
     Αθέμιτος ανταγωνισμός 21
     Απαγόρευση δημόσιας επίκρισης 21
     Άριστες σχέσεις
     Βοήθεια 21
     Διαφορά χρόνων άσκησης επαγγέλματος 21
     Μη λήψη αμοιβής 19
     Οικονομικό επίπεδο 21
     Σεβασμός της διαφορετικής τους άποψης 21
     Συμπεριφορά έναντι αυτών 21
     Σχέσεις 21
Συναίνεση
     Απόπειρα αυτοκτονίας 12
     Ασθενή με ψυχικές παθήσεις, όταν απουσιάζει καταλογισμός 28
     Ενημερωμένου ασθενή 12
     Επείγουσες περιπτώσεις 12
     Ικανότητα 12
     Προϊόν απάτης, πλάνης, απειλής 12
     Περιεχόμενο 12
     Πότε δεν απαιτείται 12
     Προσώπων που ασκούν γονική μέριμνα ανηλίκου 12
Συναλλαγή κατά τη λήψη αμοιβής 19
Συνείδηση γιατρού και ιατρική υποβοήθηση σε ανθρώπινη αναπαραγωγή 30
Συνείδηση επαγγελματική γιατρού 21
Συνείδησης λόγοι γιατρού 2
Συνεργασία γιατρού με δημόσιο, ταμεία ασθενείας, ασφαλιστικούς φορείς
Συνεργασία επαγγελματική 10
Συνεργατών αναφορά σε επιστημονικές ανακοινώσεις 27
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση 10
     Αναγνώριση ορίων επαγγελματικών ικανοτήτων 10
     Δια βίου εκπαίδευση 10
     Περιεχόμενο 10
     Παραδεκτοί κανόνες Ιατρικής 10
Συνταγογράφηση 1
Συνταγογράφηση 4
Συντακτική επιτροπή βιοϊατρικών περιοδικών 27
Σύντροφοι μόνιμοι 1
Σφάλμα ιατρικό [βλ. ανάλυση σε 2 παρ. 3]
Σχέση γιατρού προς Ιατρικό Σύλλογο 35
     Εγγραφή 35
     Εκπλήρωση επιβεβλημένων καθηκόντων 35
     Πειθαρχικές κυρώσεις 35
     Συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις 35
     Υπηρεσίες που ανατίθενται 35
     Σχέσεις με συναδέλφους 20, 21
     Αθέμιτος ανταγωνισμός 21
     Άριστες σχέσεις με νοσηλευτές και άλλο προσωπικό 21
     Διαφορά χρόνων άσκησης επαγγέλματος 21
     Επαφή με συνάδελφο που παρακολουθεί ασθενή του 21
     Επίκριση δημόσια συναδέλφων 21
     Κατανομή εργασίας σε λοιπό προσωπικό
     Οικονομικό επίπεδο συναδέλφων 21
     Προσφυγή γιατρού σε Ιατρικούς Συλλόγους
     Σεβασμός διαφορετικών απόψεων 21
     Τίτλοι σπουδών συναδέλφων 21
     Χρήση μη σύννομων επιστημονικών τίτλων 21

[αρχή σελίδας]

Τ

Ταυτότητας γενετικής προστασίας 34
Τέλος ζωής, ιατρικές αποφάσεις 29
Τεχνητή διακοπή κύησης 31
     Αναπότρεπτος κίνδυνος ζωής ή υγείας εγκύου 31
     Άρνηση εφαρμογής 31
     Συμβουλευτική υποστήριξη 31
Τιμή γιατρού 2
Τίτλοι, χρήση τους αν δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα 21
Τόπος άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 7
     Άμεσος κίνδυνος ζωής ασθενή 7
     Έγκριση οικείου Ιατρικού Συλλόγου 7
     Επισκέψεις τακτικές 7
     Περιφέρεια Ιατρικού Συλλόγου που έχει εγγραφεί 7
     Πλανοδιακή άσκηση ιατρικής 7
     Προγράμματα προληπτικής ιατρικής 7
     Προγράμματα κοινωνικού, φιλανθρωπικού χαρακτήρα 7
     Συμμετοχή σε Ιατρικό Συμβούλιο

[αρχή σελίδας]

Υ

Υπεύθυνη δήλωση για τήρηση κανόνων ανακαλύψεων 27
Υπεύθυνοι βιοϊατρικών περιοδικών 27
Υποβοήθηση ιατρική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 30
Υπόδειξη συναδέλφου 9
Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών, διοικητικών αρχών 17
Υποχρεώσεις γιατρών
     Δια βίου εκπαίδευσης 10
     Διακοπή παροχής υπηρεσιών, προϋποθέσεις 9
     Ενημέρωσης 11 (βλ. και ενημέρωση ασθενή)
     Επείγοντα περιστατικά, παροχή βοήθειας 9
     Λήψης συναίνεσης 12
     Μαζικές καταστροφές 9
     Παροχή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή 9
     Προς ασθενή 9
     Προς Ιατρικό Σύλλογο 35
     Προτεραιότητα στην προστασία υγείας ασθενή 9
     Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 20
     Τήρησης ιατρικών αρχείων 14
Υποχρέωση κλινικών και νοσοκομείων
     Τήρησης ιατρικών αρχείων 14

[αρχή σελίδας]

Φ

Φαρμακεία 6
Φοιτητές Ιατρικής
Εκπαίδευση 23
Μη λήψη αμοιβής 19
Φυλακές, παροχή φροντίδας σε άτομα που ζουν 16
Φυλή, αρχή μη διάκρισης 2
Φύλο, αρχή μη διάκρισης 2
Φύλου, επεμβάσεις αλλαγής 11

[αρχή σελίδας]

Χ

Χειρισμός με διακριτικότητα για αμοιβή 19
Χρηματοδότηση εταιρείας, αναφορά 27
Χρήση τίτλων που δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα 21

[αρχή σελίδας]

Ψ

Ψηφοφορίες Ιατρικών Συλλόγων, υποχρέωση συμμετοχής 35
Ψυχική υγεία 28
     Αξιοπρέπειας σεβασμός 28
     Αυτονομίας σεβασμός 28
     Εταίρος θεραπευτικής διαδικασίας, άνθρωπος που πάσχει 28
     Ελευθερίας, περιορισμός ελάχιστος πασχόντων 28
     Ενημέρωση ανθρώπου που πάσχει 28
     Επιμόρφωση ψυχιάτρου 28
     Θεραπεία χωρίς τη θέληση ανθρώπου που πάσχει 28
     Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 28
     Ψυχιατροδικαστική εκτίμηση 28
     Ωφέλεια παράνομη γιατρού 28

[αρχή σελίδας]

Ω

Ωριμότητα ανηλίκου προς συναίνεση 12
Ωφέλεια παράνομη γιατρού από θεραπευτική σχέση 28

[αρχή σελίδας]