ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π, Σ.τ.Ε.
Δρ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ F.E.S.E. BRITTNAU, SWITZERLAND
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, ανατύπωση, εν γένει αναπαραγωγή του παρόντος σε έντυπη μορφή, σε φιλμ, σε CD-ROM ή όποια άλλη, με οποιοδήποτε μαγνητικό ή ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη (Ν. 2121/1993, 100/1975).

ISBN: 960-88088-5-5

Copyright © Χάρης T. Πολίτης, 2006

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Σχεδιασμός Εξωφύλλου:
Κώστας Σ. Συνατσάκης

Hartling-Μαρία Γ. Σιαφάκα
Αγγ. Σικελιανού 15, Ν. Ψυχικό Αθήνα  ΤΚ 154 51
Τηλ.: (210) 67 56 766
Fax: (210) 6756747 εσωτ. 100

E-mail: hartling@vivodinet.gr